mc-20080816-142730-Julies-House.jpg
August 16, 2008.
mc-20080816-141450-Julies-House.jpg
August 16, 2008. Julie's dog, Shadow.
mc-20080816-142937-Julies-House.jpg
August 16, 2008. Julie's cat, Olivia.
mc-20080816-143034-Julies-House.jpg
August 16, 2008. Julie's cat, Olivia.
mc-20080816-143137-Julies-House.jpg
August 16, 2008. Julie's cat, Olivia.
mc-20080816-143339-Julies-House.jpg
August 16, 2008. Julie's cat, Olivia.
mc-20080816-143417-Julies-House.jpg
August 16, 2008.
mc-20080816-143853-Julies-House.jpg
August 16, 2008. Julie's dog, Shadow.
mc-20080816-145648-Julies-House.jpg
August 16, 2008. Julie's cat, Olivia.
mc-20080816-162857-Julies-House.jpg
August 16, 2008.
mc-20080816-163215-Julies-House.jpg
August 16, 2008. Julie's barn, more than 200 years old.
mc-20080816-164550-Julies-House.jpg
August 16, 2008.
mc-20080816-164920-Julies-House.jpg
August 16, 2008. Julie's barn, more than 200 years old.
mc-20080816-165703-Julies-House.jpg
August 16, 2008.
mc-20080816-170526-Julies-House.jpg
August 16, 2008. Julie's barn, more than 200 years old.
mc-20080816-171102-Julies-House.jpg
August 16, 2008. Julie's barn, more than 200 years old.
mc-20080816-172337-Julies-House.jpg
August 16, 2008. Julie's barn, more than 200 years old.
mc-20080816-172455-Julies-House.jpg
August 16, 2008.
mc-20080816-172601-Julies-House.jpg
August 16, 2008. Julie's barn, more than 200 years old.
mc-20080816-172732-Julies-House.jpg
August 16, 2008.
mc-20080816-173211-Julies-House.jpg
August 16, 2008. Julie's barn, more than 200 years old.
mc-20080816-173535-Julies-House.jpg
August 16, 2008. Julie's barn, more than 200 years old.
mc-20080816-173606-Julies-House.jpg
August 16, 2008. Julie's barn, more than 200 years old.
mc-20080816-173621-Julies-House.jpg
August 16, 2008. A snake skin shed in the barn.
mc-20080816-174307-Julies-House.jpg
August 16, 2008. The neighbor's horses.
mc-20080816-175008-Julies-House.jpg
August 16, 2008.
mc-20080819-110808-Havre-de-Grace.jpg
August 19, 2008. A marina, Havre de Grace.
mc-20080819-111334-Havre-de-Grace.jpg
August 19, 2008. A marina, Havre de Grace.
mc-20080819-111452-Havre-de-Grace.jpg
August 19, 2008. A marina, Havre de Grace.
mc-20080819-111844-Havre-de-Grace-9.jpg
August 19, 2008. A marina, Havre de Grace.
mc-20080819-112109-Havre-de-Grace.jpg
August 19, 2008. A marina, Havre de Grace.
mc-20080819-114225-Havre-de-Grace.jpg
August 19, 2008. A marina, Havre de Grace.
mc-20080819-145140-Conowingo-Dam.jpg
August 19, 2008. Conowingo Dam, Darlington, MD.
mc-20080819-145228-Conowingo-Dam.jpg
August 19, 2008. Conowingo Dam, Darlington, MD.
mc-20080819-151255-Conowingo-Dam.jpg
August 19, 2008. Conowingo Dam, Darlington, MD.
mc-20080819-151351-Conowingo-Dam.jpg
August 19, 2008. Conowingo Dam, Darlington, MD.
mc-20080819-151513-Conowingo-Dam.jpg
August 19, 2008. Conowingo Dam, Darlington, MD.
mc-20080819-151707-Conowingo-Dam.jpg
August 19, 2008. Conowingo Dam, Darlington, MD.
mc-20080819-152038-Conowingo-Dam.jpg
August 19, 2008. Conowingo Dam, Darlington, MD.
mc-20080819-152343-Conowingo-Dam.jpg
August 19, 2008. Conowingo Dam, Darlington, MD.
mc-20080819-152822-Conowingo-Dam.jpg
August 19, 2008. Conowingo Dam, Darlington, MD.